حکمت ۶


امام علی بن الحسین علیه السلام:

الخیر کله صیانت الانسان نفسه

همه خوبی ها در آن است که انسان خود را(از نافرمانی خدا) حفظ کند.

تحف العقول


 

/ 0 نظر / 6 بازدید