پروفایل من
امیرحسین مومنی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
صد خصوصیات آدم های موفق نویسنده: امیرحسین مومنی - دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩

 

http://www.bordobakht.com/__cache/images/user/wysiwygimage/0006/626_d1f226481bb925adfdefee24587cf74a7a8d509c.jpg

 ١- بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند.

۲- دارای اهداف مشخص هستند.

۳- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.

۴- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.

۵- در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.

۶- با متخصص مشورت مینمایند.

۷- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.

۸- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.

۹- از غیر ممکن حرف نمی زنند.

۱۰- می دانند که چه می خواهند.

۱۱- حاکم بر سرنوشت خود هستند.

۱۲- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند.

۱۳- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند.

۱۴- در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.

۱۵- به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند.

۱۶- به گفته های بیجای ؛ این و آن آنچنان توجه نمیکنند.

۱۷- در لحظات بحرانی ؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.

۱۸- ذهنشان در شرایط باور است.

۱۹- خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.

۲۰- عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است.

۲۱- معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد.

۲۲- عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگهمیدارند.

۲۳- از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه.

۲۴- دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند.

۲۵- از حسادت و خود خواهی به دور هستند.

۲۶- از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند.

۲۷- عاشق رشد و اوج هستند.

۲۸- پیروز میشوند چون باور دارند.

۲۹- اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند.

۳۰- معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است.

۳۱- در ابتدای کار حساب میکنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

۳۲- ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و ۱۰۰% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند.

۳۳- ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.

۳۴- معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند.

۳۵- میدانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند.

۳۶- میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.

۳۷- موفقیت را یک عادت میدانند.

۳۸- با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمیایند.

۳۹- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند.

۴۰- با اراده راههای محال را پیدا میکنند.

۴۱- خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.

۴۲- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.

۴۳- در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند.

۴۴- معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.

۴۵- شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است.

۴۶- خویشتن را براحتی کنترل میکنند.

۴۷- احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.

۴۸- در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند.

۴۹- دارای برنامه قبلی و عملی هستند.

۵۰- همیشه از دیگران فعال تر هستند.

۵۱- دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند.

۵۲- نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند.

۵۳- بر تمام جزئیات امور خویش احاطه دارند.

۵۴- حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند.

۵۵- براحتی اصول همکاری را رعایت میکنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند.

۵۶- همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند.

۵۷- از رقابت نمیترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند.

۵۸- موفقیت و زحمات پیروان و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم میکنند.

۵۹- بسیار وفادار و صمیمی هستند.

۶۰- در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند.

۶۱- به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند.

۶۲- به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند.

۶۳- ادب را همچون ؛ خدمات میدانند.

۶۴- بهای پیشرفت و ترقی را می دهند.

۶۵- خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده میکنند.

۶۶- تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند.

۶۷- در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند.

۶۸- مشکلات آنها را خسته نمیکند ؛ آنها مشکلات را خسته میکنند.

۶۹- در تصمیم گیری ها ؛ سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمی‌کنند.

۷۰- به احتیاط بیش از حد ؛ اهمیت نمی‌دهند.

۷۱- چشمانشان را باز نگهداشته و نمی‌ترسند.

۷۲- برای آینده همیشه پس انداز می‌کنند.

۷۳- توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب میسازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده می‌کنند.

۷۴- صادق هستند و از دروغ متنفر هستند.

۷۵- همه نقاط ضعف و قدرت خود را میدانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند.

۷۶- برای اهداف خود زمان تعیین می‌کنند.

۷۷- فرق خود باوری و خوستائی را می‌دانند.

۷۸- تعادل رفتاری خود را خوب حفظ می‌کنند.( ظاهرشان نشان نمیدهد که دارا هستند و یا ندار ).

۷۹- تفاوت حیا و نجابت را با کمروئی ؛ خوب می‌دانند.

۸۰- اهل تکبر نیستند و می‌دانند که مثلا : فروشنده ای که متکبر باشد؛ مشتری های خود را از دست می‌دهد.

۸۱- دیگران را بزرگ می‌کنند.

۸۲- در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل می‌گذارد.

۸۳- کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی‌کند.

۸۴- بخشنده هستند ؛ هم نسبت به خود و هم دیگران.

۸۵- از افراد منفی دوری می‌کنند.

۸۶- تا حدودی شوخ طبع هستند.

۸۷- برای جدی بودن ؛ از اخم استفاده نمی‌کنند.

۸۸- در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت می‌کنند.

۸۹- اکثرا ؛ افراد سختی کشیده هستند و در ناز و نعمت نبوده‌اند.

۹۰- خوب بلدند که از خودشان دفاع و مراقبت کنند.

۹۱- از تنهائی حوصله اشان سر نمی‌رود.

۹۲- خنده رو هستند و قاطع.

۹۳- به آن چه می‌دانند ؛ جدا عمل می‌کنند.

۹۴- درباره‌ی دیگران کمتر حرف می‌زنند و متقابلا در رابطه با طرح‌های بزرگ سخن می‌گویند.

۹۵- سعی میکنند که دانش و اطلاعات خود را به روز برسانند.

۹۶- وعده و قول بیخود به کسی نمی‌دهند.

۹۷- علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند.

۹۸- در اموری که به شخص دیگری مربوط است؛ بیخود تصمیم گیری نمی‌کنند.

۹۹- در ندانسته هایش؛ براحتی می‌گوید که نمیدانم و لازم بداند پس از آن تحقیق می‌کند.

۱۰۰- بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب می‌داند.


لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران مركز بوشهر پايگاه داده هاي فرهنگي- ديني پایگاه اینترنتی حاج حامد شاکرنژاد واحد مرکزی خبر موسسه شميم نخلستان بوشهر و كانون قرآْن مسجد ابوالفضل علیه السلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) مؤسسه فرهنگي موعود شورای اسلامی شهر تهران شبکه آموزش سيما شبكه يك صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران شبكه جهاني جام جم رسانه بین الملل سیما آموزش نماز قرآن و عترت :: رادیو :: سرویس جهانی منتظرالمهدي مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام 2 پايگاه تخصصى نهج البلاغه وابسته شميم انتظار خبرگزاری آينده روشن خبرگزاری قرآنی ايران كانون راهبردي، فرهنگي و آموزشی خیمه جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي كشور 100 خاطره از شهدا || شهید چمران و ... جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر انتظار دولت مهر آرشیو اخبار 20:30 یوزرنیم و پسورد نود 32 دنیای مجازی دانلود رایگان کتابهای کامپیوتری فقط عکس ..عکس ... عکس قالب های پرشین بلاگ جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر نسیــــــــم شمــال لغت نامه دهخدا گل آقا پایگاه مقاومت عاشقان ثارالله شیراز وب سایت امام خمینی ره آموزش نظامی پیامبر امید :: یا لثارات الحسین :: .::لاله های آسمانی::. پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس دستمال آبی پایگاه عفاف و حجاب صفوف آهنین پارس تولز مرجع ابزار وبمستر ایران مرکز مشاوره ازدواج و خانواده من هنوز زنده ام باشگاه خبرنگاران جوان استان همدان کانون شاگردان شهداء استان بوشهر بچه های مشهد بسیجیان گمنام عطر ظهور پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان عشق است خدا پایگاه مقاومت صاحب الزمان (عج) اردبیل پاینده باد جمهوری اسلامی ایران علمي فرهنگي عمار هرمزگان نوشته های ساکت ما و یاد ترانه یک گام تا رهایی تلنگر ماجراهای من ورایانه هبوط سروش 8 طاها نیوز طاها شیخیانی کلامی از فرزند کورش پایگاه اطلاع رسانی قاری امیرحسین توحیدی دفتر تمرین سید مهدی کمال آرا پرشین گیگ دکتر نادر چقاجردی .::. ايلام امروز ::. آکاایران ، آکا الکتریک ، آکاالکتریک كشتي كج ایستگاه صلواتی 2 ... خبرهای خبرگزاری ها و سایت ها ثبت سایت شما در فهرست سایتهای ایرانی پايگاه رسمي محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) عشق - عقل - ایمان کامران نجف زاده - به نام آرام دل‌ها رو به جلو بچه حزب الهي هوانورد حرکت مداوم و رو به جلو با راهکارهای نوین سایت صنعت و دانش سازمان مدارس معارف اسلامي پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی محمدکاظم روحانی نژاد خبرنگار صداوسیما جهاد فی سبیل الله بر دوش همه ماست صدا و نما ناگفته های من وتو به رنگ حقوق تيتر - ایمان ندومی دشتي ها هیأت مذهبی محبان اهلبیت علیهم السلام شهرستان بوشهر هیئت جوانان منتظر مراغه *بیت الزهرا حاج سیدعزیزحسینی دشتی (عمدة الاخیار) گلچین مطالب لوکس فارسی شناخت رهبری پیامک های ادبی - بیشه مقالات عمران ومعماری پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمة الله علیه شیعه تم.:. قالب مذهبی امام روح الله وب سایت شهید گمنام منتظر... بچه‌های قلم پایگاه اینترنتی خورشید آل یاسین دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ایران نامه صلی الله علی الباكین الحسین روضه رضوان وب سایت شهید گمنام وبلاگ سیاسی مذهبی رهروان ولایت فجر آزادی - شهیدان زنده اند باولایت زنده ایم گیلان ، استان زیبای من کامران نجف زاده خبرنگارقلبهای ما نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر وبلاگ رسانه فدائیان عشق با ولایت تا شهادت جهان اسلام پایگاه وب شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران وب سایت شخصی خانم صاحب الزمانی .:: عطرنماز ::. بهشت دل انديشه قم راه ولایت سربازان آخرالزمان چاپ 5 ستاره پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی وبلاگ قرآنی تصاویر جدید حاج حامد شاکر نژاد بنیاد دعبل خزاعی پنل ارسال پیامک رایگان ایذه سلام انجمن بزرگ نیمباز گرگان پست ‌الکترونیک ایرانی 'چاپار' دانشجویان کارشناسی اطاق عمل اتصال ******************* Join پرندگان ایران ایران نامه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز ايمني- حفاظت دريايي- جستجو و نجات دريايي | سازمان بنادر و دریانوردی جنـبش پیامـکی +جهان 2014 ( ◠‿◠)+ اشک قلم سپهربلاگ سایت مشاغل ناصرون - رسانه مجازی جوانان مطالبه گر جنوب کشور ارزش های دفاع مقدس بیسیم چی عشق اول آخرم فقط خدا ☫ عَلِیٌّ وَلِیُّ الله ☫ اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان