پروفایل من
امیرحسین مومنی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نواحی تحت پوشش وایمکس مبین نت Www.mobinnet.ir نویسنده: امیرحسین مومنی - پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱

شرکت ارتباطات مبین نت در فاز اول مراکز کلیه استانهای کشور را تحت پوشش شبکه وایمکس قرار داده است. در جدول زیر نواحی تحت پوشش شهرهایی که در حال حاضر خدمات مبین نت در آن ارائه می گردد آورده شده است. لذا با کلیک بر روی نام شهرهای زیر می توانید نقشه پوشش بیرونی (Outdoor) شبکه وایمکس را مشاهده فرمایید.

مجموع شهرستان های تحت پوشش : 108

استان : آذربایجان شرقی
                   
1. شهر : تبریز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : مراغه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : مرند   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : منطقه آزاد ارس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : میانه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : آذربایجان غربی
                   
1. شهر : ارومیه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بوکان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خوی   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مهاباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : اردبیــل
                   
1. شهر : اردبیل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : پارس آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خلخال   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مشگین شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : نمین   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : اصفهـان
                   
1. شهر : اصفهان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : خمینی شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : شهرضا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : کاشان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : نجف آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : البرز
                   
1. شهر : کرج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : ایــلام
                   
1. شهر : ایلام   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : بوشـهر
                   
1. شهر : بوشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : عسلویه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : تهـران
                   
1. شهر : اسلامشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تهران   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : ری   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : لواسان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : ملارد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : ورامین   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : چهار محال و بختیاری
                   
1. شهر : شهرکرد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان جنوبی
                   
1. شهر : بیرجند   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان رضوی
                   
1. شهر : تربت جام   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تربت حیدریه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : سبزوار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : قوچان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : مشهد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خراسان شمالی
                   
1. شهر : بجنورد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : خوزستان
                   
1. شهر : اندیمشک   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : اهواز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خرمشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : دزفول   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : شوشتر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : زنجــان
                   
1. شهر : ابهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : خرمدره   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : زنجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : قیدار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : سـمنـان
                   
1. شهر : دامغان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : سمنان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : شاهرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : سیستان و بلوچستان
                   
1. شهر : چابهار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : زاهدان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : فــارس
                   
1. شهر : شیراز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : مرودشت   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : قـزوین
                   
1. شهر : قزوین   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : قم
                   
1. شهر : قم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : کردستان
                   
1. شهر : بانه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : سقز   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : سنندج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : مریوان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : کرمان
                   
1. شهر : کرمان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : کرمانشاه
                   
1. شهر : کرمانشاه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : کهگیلویه و بویراحمد
                   
1. شهر : یاسوج   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : گلسـتان
                   
1. شهر : آزادشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : علی آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : گرگان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : گنبد کاووس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : گیـلان
                   
1. شهر : آستارا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : انزلی   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : بندر انزلی   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : تالش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : رشت   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : رودسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : صومعه سرا   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : فومن   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
9. شهر : لاهیجان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
10. شهر : لنگرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
11. شهر : منطقه آزاد انزلی   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : لرستان
                   
1. شهر : بروجرد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : خرم آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : دورود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : مازندران
                   
1. شهر : آمل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بابل   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : بابلسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : تنکابن   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : چالوس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : دریاکنار و خزرشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
7. شهر : رامسر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
8. شهر : ساری   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
9. شهر : فریدونکنار   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
10. شهر : قائم شهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
11. شهر : محمود آباد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
12. شهر : نمک آبرود   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
13. شهر : نور   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
14. شهر : نوشهر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : مرکـزی
                   
1. شهر : اراک   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : تفرش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : خمین   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : ساوه   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : هرمزگان
                   
1. شهر : بستک   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : بندرخمیر   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : بندرعباس   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
4. شهر : قشم   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
5. شهر : کیش   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
6. شهر : میناب   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : همـدان
                   
1. شهر : همدان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
استان : یـــزد
                   
1. شهر : اردکان   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
2. شهر : میبد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
3. شهر : یزد   پوشش داخلی   پوشش خارجی   فایل Google Earth   مشاهده در Google Maps
                   
 

 


 

سپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارسسپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارس

سپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارس

 

سپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارس

سپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارس

سپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارسسپهر ایرانی، دانش آموز جنوبی، امیرحسین مومنی، خلیج فارس

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران مركز بوشهر پايگاه داده هاي فرهنگي- ديني پایگاه اینترنتی حاج حامد شاکرنژاد واحد مرکزی خبر موسسه شميم نخلستان بوشهر و كانون قرآْن مسجد ابوالفضل علیه السلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) مؤسسه فرهنگي موعود شورای اسلامی شهر تهران شبکه آموزش سيما شبكه يك صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران شبكه جهاني جام جم رسانه بین الملل سیما آموزش نماز قرآن و عترت :: رادیو :: سرویس جهانی منتظرالمهدي مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام 2 پايگاه تخصصى نهج البلاغه وابسته شميم انتظار خبرگزاری آينده روشن خبرگزاری قرآنی ايران كانون راهبردي، فرهنگي و آموزشی خیمه جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي كشور 100 خاطره از شهدا || شهید چمران و ... جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر انتظار دولت مهر آرشیو اخبار 20:30 یوزرنیم و پسورد نود 32 دنیای مجازی دانلود رایگان کتابهای کامپیوتری فقط عکس ..عکس ... عکس قالب های پرشین بلاگ جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر نسیــــــــم شمــال لغت نامه دهخدا گل آقا پایگاه مقاومت عاشقان ثارالله شیراز وب سایت امام خمینی ره آموزش نظامی پیامبر امید :: یا لثارات الحسین :: .::لاله های آسمانی::. پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس دستمال آبی پایگاه عفاف و حجاب صفوف آهنین پارس تولز مرجع ابزار وبمستر ایران مرکز مشاوره ازدواج و خانواده من هنوز زنده ام باشگاه خبرنگاران جوان استان همدان کانون شاگردان شهداء استان بوشهر بچه های مشهد بسیجیان گمنام عطر ظهور پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان عشق است خدا پایگاه مقاومت صاحب الزمان (عج) اردبیل پاینده باد جمهوری اسلامی ایران علمي فرهنگي عمار هرمزگان نوشته های ساکت ما و یاد ترانه یک گام تا رهایی تلنگر ماجراهای من ورایانه هبوط سروش 8 طاها نیوز طاها شیخیانی کلامی از فرزند کورش پایگاه اطلاع رسانی قاری امیرحسین توحیدی دفتر تمرین سید مهدی کمال آرا پرشین گیگ دکتر نادر چقاجردی .::. ايلام امروز ::. آکاایران ، آکا الکتریک ، آکاالکتریک كشتي كج ایستگاه صلواتی 2 ... خبرهای خبرگزاری ها و سایت ها ثبت سایت شما در فهرست سایتهای ایرانی پايگاه رسمي محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) عشق - عقل - ایمان کامران نجف زاده - به نام آرام دل‌ها رو به جلو بچه حزب الهي هوانورد حرکت مداوم و رو به جلو با راهکارهای نوین سایت صنعت و دانش سازمان مدارس معارف اسلامي پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی محمدکاظم روحانی نژاد خبرنگار صداوسیما جهاد فی سبیل الله بر دوش همه ماست صدا و نما ناگفته های من وتو به رنگ حقوق تيتر - ایمان ندومی دشتي ها هیأت مذهبی محبان اهلبیت علیهم السلام شهرستان بوشهر هیئت جوانان منتظر مراغه *بیت الزهرا حاج سیدعزیزحسینی دشتی (عمدة الاخیار) گلچین مطالب لوکس فارسی شناخت رهبری پیامک های ادبی - بیشه مقالات عمران ومعماری پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمة الله علیه شیعه تم.:. قالب مذهبی امام روح الله وب سایت شهید گمنام منتظر... بچه‌های قلم پایگاه اینترنتی خورشید آل یاسین دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ایران نامه صلی الله علی الباكین الحسین روضه رضوان وب سایت شهید گمنام وبلاگ سیاسی مذهبی رهروان ولایت فجر آزادی - شهیدان زنده اند باولایت زنده ایم گیلان ، استان زیبای من کامران نجف زاده خبرنگارقلبهای ما نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر وبلاگ رسانه فدائیان عشق با ولایت تا شهادت جهان اسلام پایگاه وب شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران وب سایت شخصی خانم صاحب الزمانی .:: عطرنماز ::. بهشت دل انديشه قم راه ولایت سربازان آخرالزمان چاپ 5 ستاره پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی وبلاگ قرآنی تصاویر جدید حاج حامد شاکر نژاد بنیاد دعبل خزاعی پنل ارسال پیامک رایگان ایذه سلام انجمن بزرگ نیمباز گرگان پست ‌الکترونیک ایرانی 'چاپار' دانشجویان کارشناسی اطاق عمل اتصال ******************* Join پرندگان ایران ایران نامه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز ايمني- حفاظت دريايي- جستجو و نجات دريايي | سازمان بنادر و دریانوردی جنـبش پیامـکی +جهان 2014 ( ◠‿◠)+ اشک قلم سپهربلاگ سایت مشاغل ناصرون - رسانه مجازی جوانان مطالبه گر جنوب کشور ارزش های دفاع مقدس بیسیم چی عشق اول آخرم فقط خدا ☫ عَلِیٌّ وَلِیُّ الله ☫ اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان