پروفایل من
امیرحسین مومنی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
او سلمان شد نوشته: سید ناصر هاشم زاده / معرفی کتاب / سپهر ایرانی نویسنده: امیرحسین مومنی - پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠


 


او سلمان شد

 نوشته: سید ناصر هاشم زاده

شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ دوم 1388

 
کتاب حاضر سرگذشت داستانی زندگی سلمان فارسی را از زمان نوجوانی‌اش که نام او روزبه بوده ،در شهر جیسکونت داشته و معتقد به دین زرتشتی بوده است تا زمانی که از ایران به سمت عربستان حرکت میکند و به اصحاب پیامبر می پیوندد به رشته تحریر در آورده است.این داستان در شصت فصل تنظیم شده نویسنده در خصوص نحوه نگارش این اثر می نویسد :

"ابتداقصدداشتمفیلمنامهسلمانرابنویسماماوقتیدستبهقلمبردم،متوجهشدمکهدربارهاوچیزکمی

می‌دانموهمیندلیلیشدتاکتابهایمتعددیدربارهاینیارپیامبر(ص) بخوانمکهنتیجهاشراابتدابهصورترماننوشتم."مولف در ابتدای این اثر به ارایه تصویر از ایران پیش از اسلام و در گیری های سیاسی و اعتقادی این دوران نیز پرداخته است تا از این مسیر بستر مناسب را برای شناخت روزبه نوجوان و شرایط او فراهم نماید.

در قسمتی از این اثر می خوانیم: "روزبه حس کرد که پدر در پی شنیدن پاسخ او نیست، شاید دوست دارد روزبه متنبه شود و دریابد که دفاع از یک برزگر ضعف تلقی می شود و بالاتر از آن نوعی هم فکری با مزدکیان است که متروک حکومت اند و به دستور شاه شاهان خونشان مباح است می دانست که قدرت پدرش در جی بعد از قلع و قمع فتنه مزدکیان بیشتر شده است. شاه شاهان علت ظهور و نفوذ مزدکیان را اعمال و رفتار موبدان و روحانیون زرتشتی می دانست و به این بهانه از قدرت آنان کاسته و بر قدرت دهقانان افزوده بود و پدرش دهقان مقتدری شده بود که حالا مواظب پسرش بود تا این اقتدار به باد نرود و بهانه ای به دست موبدان ندهد. چرا که آنان در انتظار ضعف او بودند"

در قسمت دیگریاز داستان نویسنده به دغدغه های اعتقادی و ایمانی قهرمان داستانش می پردازد: "راهب پیر دریافت که جان روزبه پیش از این پرسش ها حقیقت را دریافته است اما ایمان چنین جوانییک زنگ خطر بود. زنگ  خطریکه حکومت ساسانی را علیه مسیحیت شوراند یا نسبت به آن بدبین سازد. اما این ایمان چیزی نیست که بتوان از قلب کسی زدود.

-از که آموخته اید؟

-از مسیح.

-مسیح؟ کیست؟

-پیامبر خدا.

-مثل زرتشت؟

-پیامبران بسیاری از جانب خداوند مأمور هدایت بشر شده اند.

- مثل زرتشت؟

روزبه تکرار کرد تا ایمان خود را به رخ راهب بکشد.

و راهب سکوت کرد اما پس از لحظه ای به چشم های منتظر روزبه نگریست و می گفت: مثل زرتشت.

-می دانستم، می دانستم که زرتشت پیامبر خداست. من به او ایمان دارم اما به آنچه که به نام او تعلیم داده می شود، بدبینم.

-من هم به آنچه مسیح گفته مؤمنم، اما به بسیار چیزها که به نام او بیان می شود ایمان ندارم.

-یعنی در دین شما هم اهریمن رخنه کرده است؟

راهب پیر به اطرافیانن نگریست و از جواب دادن باز ماند، معلوم بود که احتیاط می کرد. معلوم بود که به همه اعتماد ندارد. همین چند ماه پیش بود که به تحریک عده ای او را از کلیسا رانده بودند که کفر می گوید و او به غار پناه برده بود غاری در همان اطراف که سالها بود در آنجا به عبادت مشغول بود و دوباره به شفاعت و التماس عده ای برایموعظه و مراسم کفن و دفن و عروسی  به کلیسا بازگردانده شده بود. او مسیح را پیامبر خود می نامید و از گفتن پسر خدا ابا داشت، اما هرگز نگفته بود که مسیح پسر خدا نیست و..."

نویسنده رمان درخصوص شخصیتی که از سلمان  ارائه کرده است و ارتباط آن با واقعیت تاریخی می گوید: "واقعیتاوخیلیفراترازگمان‌هایفردیاستکهنویسندهباهنروخلاقیتبتواندجهاناورانشاندهد. جهانسلماننسبتبههنرنویسندگیبسیارگسترده‌تراست. اینگستردگیبهنویسندهاجازهمی‌دهدکهبراینگارشفرازونشیب‌هایزندگیاش،ازتخیلهماستفادهکندولیاینتخیلاتبایدبانوعزندگیسلمانتجانسپیداکندواگرچنینشودنویسندهبهیکتوفیقرسیدهاستدرواقعروایتمنمتکیبهتاریخبود.

البتهاینفرازونشیبومواجههباشخصیتیخاصدرجهاناسلامدرنهایتسلمانرابرایمنتبدیلبهالگویمسلمانایرانیکرد. سعیکردمدراینرمان،تصویریازسلمانارایهشودکهعلاوهبرتکوین،تحولشخصیتانسانیراکهبهتدریجباحقیقتعجینمی‌شودبهوضوحقابلدرککند.

در قسمت دیگریاز داستان نویسنده به میزان علاقه و جایگاه سلمان نزد پیامبر می پردازد و با ارائه تصویر از یک درگیری و کشمکش داستانی تاثیر او را در اولین دیدارش با رسول خدا عرضه می کند:

"روزبه نخستین دیدارش را با رسول به یاد آورد که چگونه نتوانسته بود به عربی سخن بگوید و از شادی و شعف ابتدا به پارسی چیزهایی گفته بود و لحظه ای دور شده بود و پیامبر پرسیده بود چه کسی می داند که او چه گفت؟ یک یهودی از بنی قریفله که مدعی بود زبان پارسی می داند گفته بود: او به شما دشنام داد و رفت. و وقتی لحظه ای بعد روزبه در برابر پیامبر نشسته بود آن یهودی فکر می کرد که خشم پیامبر را نسبت به روزبه برانگیخته است ولی پیامبر با مهربانی و ملاطفت و احترام با روزبه سخن گفته بود و به روزبه خرما تعارف کرده بود و ... یهودی درمانده شده بود که چرا پیامبر بر او خشم نمی گیرد. پیامبر فرموده بود: او دشنام نداد او از حقیقت نبوت و پیامبری من پرسش کرد و ... یهودی خشمگینانه گفته بود: تو که خود پارسی می دانی چرا از من می خواهی تا ترجمه اش کنم؟ و پیامبر فرموده بود: جبرئیل سخنان او را برایم ترجمه کرد و من از جبرئیل خواستم تا به او عربی بیاموزد و از همانجا همه فهمیده بودند که موقعیت روزبه در نزد پیامبر موقعیت خاصی است و یهود مدینه و به ویژه بنی قریفله از این موقعیت بیم داشتند چرا که همیشه او را آزار داده بودند و عقاید او را به سخره گرقته بودند و حالا از انتقامی که ممکن بود بعد از آزادی از آنها بگیرد، بیم داشتند.

هاشم زاده نویسنده رمان، وی متولد 1333 تهران و فارغ التحصیل فلسفه، دانشگاه تهران است. هاشم زاده نویسنده مقالات فلسفی، هنری در مجلات و مطبوعات هنری می باشد. آثار ادبی او عبارتند از رؤیای گمشده، ایمان یک غریب. وی در سالهای اخیر به دلیل علاقه به فعالیت های سینمایی وبه فیلمنامه نویسی پرداخته است که به صورت مشاور و نویسنده در فیلمنامه های آثاری چون:

بید مجنون، رنگ خدا، زیر نور ماه ، آواز گنجشک ها و... شرکت داشته است، هاشم زاده رمان "او سلمان شد" را پس ازچاپ رمان آن به رشته تحریر در آورده است که مقدمات ساخت اثری از روی آن در حال انجام است.

 


لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پايگاه اطلاع رساني دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی صدا و سیماي جمهوري اسلامي ايران مركز بوشهر پايگاه داده هاي فرهنگي- ديني پایگاه اینترنتی حاج حامد شاکرنژاد واحد مرکزی خبر موسسه شميم نخلستان بوشهر و كانون قرآْن مسجد ابوالفضل علیه السلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) مؤسسه فرهنگي موعود شورای اسلامی شهر تهران شبکه آموزش سيما شبكه يك صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران شبكه جهاني جام جم رسانه بین الملل سیما آموزش نماز قرآن و عترت :: رادیو :: سرویس جهانی منتظرالمهدي مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیه السلام 2 پايگاه تخصصى نهج البلاغه وابسته شميم انتظار خبرگزاری آينده روشن خبرگزاری قرآنی ايران كانون راهبردي، فرهنگي و آموزشی خیمه جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر تشكلهاي ديني و مراكز فرهنگي كشور 100 خاطره از شهدا || شهید چمران و ... جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر انتظار دولت مهر آرشیو اخبار 20:30 یوزرنیم و پسورد نود 32 دنیای مجازی دانلود رایگان کتابهای کامپیوتری فقط عکس ..عکس ... عکس قالب های پرشین بلاگ جامعه ی وبلاگ نویسان بوشهر نسیــــــــم شمــال لغت نامه دهخدا گل آقا پایگاه مقاومت عاشقان ثارالله شیراز وب سایت امام خمینی ره آموزش نظامی پیامبر امید :: یا لثارات الحسین :: .::لاله های آسمانی::. پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس پایگاه آموزشی خبری آی تی گل نرگس دستمال آبی پایگاه عفاف و حجاب صفوف آهنین پارس تولز مرجع ابزار وبمستر ایران مرکز مشاوره ازدواج و خانواده من هنوز زنده ام باشگاه خبرنگاران جوان استان همدان کانون شاگردان شهداء استان بوشهر بچه های مشهد بسیجیان گمنام عطر ظهور پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان عشق است خدا پایگاه مقاومت صاحب الزمان (عج) اردبیل پاینده باد جمهوری اسلامی ایران علمي فرهنگي عمار هرمزگان نوشته های ساکت ما و یاد ترانه یک گام تا رهایی تلنگر ماجراهای من ورایانه هبوط سروش 8 طاها نیوز طاها شیخیانی کلامی از فرزند کورش پایگاه اطلاع رسانی قاری امیرحسین توحیدی دفتر تمرین سید مهدی کمال آرا پرشین گیگ دکتر نادر چقاجردی .::. ايلام امروز ::. آکاایران ، آکا الکتریک ، آکاالکتریک كشتي كج ایستگاه صلواتی 2 ... خبرهای خبرگزاری ها و سایت ها ثبت سایت شما در فهرست سایتهای ایرانی پايگاه رسمي محمدرضا سرشار (رضا رهگذر) عشق - عقل - ایمان کامران نجف زاده - به نام آرام دل‌ها رو به جلو بچه حزب الهي هوانورد حرکت مداوم و رو به جلو با راهکارهای نوین سایت صنعت و دانش سازمان مدارس معارف اسلامي پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیة الله العظمی مکارم شیرازی محمدکاظم روحانی نژاد خبرنگار صداوسیما جهاد فی سبیل الله بر دوش همه ماست صدا و نما ناگفته های من وتو به رنگ حقوق تيتر - ایمان ندومی دشتي ها هیأت مذهبی محبان اهلبیت علیهم السلام شهرستان بوشهر هیئت جوانان منتظر مراغه *بیت الزهرا حاج سیدعزیزحسینی دشتی (عمدة الاخیار) گلچین مطالب لوکس فارسی شناخت رهبری پیامک های ادبی - بیشه مقالات عمران ومعماری پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمة الله علیه شیعه تم.:. قالب مذهبی امام روح الله وب سایت شهید گمنام منتظر... بچه‌های قلم پایگاه اینترنتی خورشید آل یاسین دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه ایران نامه صلی الله علی الباكین الحسین روضه رضوان وب سایت شهید گمنام وبلاگ سیاسی مذهبی رهروان ولایت فجر آزادی - شهیدان زنده اند باولایت زنده ایم گیلان ، استان زیبای من کامران نجف زاده خبرنگارقلبهای ما نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت ایرانشهر وبلاگ رسانه فدائیان عشق با ولایت تا شهادت جهان اسلام پایگاه وب شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران وب سایت شخصی خانم صاحب الزمانی .:: عطرنماز ::. بهشت دل انديشه قم راه ولایت سربازان آخرالزمان چاپ 5 ستاره پایگاه اطلاع رسانی سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی وبلاگ قرآنی تصاویر جدید حاج حامد شاکر نژاد بنیاد دعبل خزاعی پنل ارسال پیامک رایگان ایذه سلام انجمن بزرگ نیمباز گرگان پست ‌الکترونیک ایرانی 'چاپار' دانشجویان کارشناسی اطاق عمل اتصال ******************* Join پرندگان ایران ایران نامه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز ايمني- حفاظت دريايي- جستجو و نجات دريايي | سازمان بنادر و دریانوردی جنـبش پیامـکی +جهان 2014 ( ◠‿◠)+ اشک قلم سپهربلاگ سایت مشاغل ناصرون - رسانه مجازی جوانان مطالبه گر جنوب کشور ارزش های دفاع مقدس بیسیم چی عشق اول آخرم فقط خدا ☫ عَلِیٌّ وَلِیُّ الله ☫ اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان